XMBA | Learning Environment_xmba
12743
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12743,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Learning Environment 

 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร หรือ XMBA ได้รับการก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2528 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย จนถึงปัจจุบันมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศรวมทั้งหมดถึง 31 รุ่น มีสมาคมศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดให้คณาจารย์และศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการ กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่าย XMBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความสำคัญในโลกของธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง